Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:
Ali Tolvanen
Ihamaniementie 1397, 58180 Ihamaniemi
Y-tunnus: 1792399-5

Rekisteripitäjän yhteystieto, tietosuojavastaava:
ali.tolvanen@cottageholidays.fi

Rekisterin nimi:
Cottageholidays.fi:n asiakas- ja käyttäjärekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste:
Asiakassuhde ja käyttäjärekisteröinti (5§ 1 mom.) sekä suoramarkkinointi, markkina- ja mielipidetutkimus sekä tilastointi (5§ 4 mom.).

Rekisterin käyttötarkoitus:
Käyttäjä- ja asiakasrekisterillä pidetään yllä tiedot Cottageholidays.fi- verkkopalvelun käyttäjistä sekä heidän profiileistaan ja ostoistaan. Samalla ylläpidetään kilpailujen ja kyselyjen tulokset.

Rekisterin sisältämät tietotyypit:
Käyttäjien tiedot ja profiilit (rekisteröintilomake), sivuston käyttötiedot, käyttäjätunnukset ja salasanat, kilpailujen ja kyselyjen palautteet, ostohistoria.

Asiakaspalvelumme auttaa, mikäli tuotteistamme tai palveluistamme on kysyttävää tai reklamoitavaa. Käsittelemme palautteet ja reklamaatiot tapauskohtaisesti, ja otamme mielellämme palautetta vastaan. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi verkkokaupan ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Riitatilanteissa kehotamme asiakasta kääntymään asiakaspalvelumme puoleen, ja mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi, sen jälkeen kuluttajaneuvonnan puoleen.

Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi